Al-Quran Surah 75. Al-Qiyamat

Prev      Go   Next  

Please refer to details for bold letters, or letters that have a bar, or a dot in Reference Section

Post date
   
Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
Be aware of the day of resurrection and judgement, there is no escape from it
1 La oqsimu biyawmi alqiyamati
2 Wala oqsimu bialnnafsi allawwamati
3 Ayahsabu alinsanu allan najmaAAa AAithamahu
4 Bala qadireena AAala an nusawwiya bananahu
5 Bal yureedu alinsanu liyafjura amamahu
6 Yasalu ayyana yawmu alqiyamati
7 Faitha bariqa albasaru
8 Wakhasafa alqamaru
9 WajumiAAa alshshamsu waalqamaru
10 Yaqoolu alinsanu yawmaithin ayna almafarru
11 Kalla la wazara
12 Ila rabbika yawmaithin almustaqarru
13 Yunabbao alinsanu yawmaithin bima qaddama waakhkhara
14 Bali alinsanu AAala nafsihi baseeratun
15 Walaw alqa maAAatheerahu
Allah Himself took the responsibility of Al-Quran and Last moments of disbeliever's death
16 La tuharrik bihi lisanaka litaAAjala bihi
17 Inna AAalayna jamAAahu waquranahu
18 Faitha qaranahu faittabiAA quranahu
19 Thumma inna AAalayna bayanahu
20 Kalla bal tuhibboona alAAajilata
21 Watatharoona alakhirata
22 Wujoohun yawmaithin nadiratun
23 Ila rabbiha nathiratun
24 Wawujoohun yawmaithin basiratun
25 Tathunnu an yufAAala biha faqiratun
26 Kalla itha balaghati alttaraqiya
27 Waqeela man raqin
28 Wathanna annahu alfiraqu
29 Wailtaffati alssaqu bialssaqi
30 Ila rabbika yawmaithin almasaqu
Disbelievers do not believe because they never took Al-Islam seriously
31 Fala saddaqa wala salla
32 Walakin kaththaba watawalla
33 Thumma thahaba ila ahlihi yatamatta
34 Awla laka faawla
35 Thumma awla laka faawla
36 Ayahsabu alinsanu an yutraka sudan
37 Alam yaku nutfatan min manayyin yumna
38 Thumma kana AAalaqatan fakhalaqa fasawwa
39 FajaAAala minhu alzzawjayni alththakara waalontha
40 Alaysa thalika biqadirin AAala an yuhyiya almawta


PDF content
Tags 


No tags assigned yet.

Share your thoughts about this with others by posting a comment. Visit our FAQ for some ideas.

Comment Filters >>
Filter Comments  

search-icon
User Roles  
Groups  
NO ADVERTISEMENT OR PROMOTION, PLEASE.

Ayah_transliteration Comments

Subscribe