Al-Quran Surah 77. Al-Mursalat

Prev      Go   Next  

Please refer to details for bold letters, or letters that have a bar, or a dot in Reference Section

Post date
   
Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
Allah swears in the name of life giving winds, rain and angels that the day of judgement will be established and Woe on that day to the disbelievers!
1 Waalmursalati AAurfan
2 FaalAAasifati AAasfan
3 Waalnnashirati nashran
4 Faalfariqati farqan
5 Faalmulqiyati thikran
6 AAuthran aw nuthran
7 Innama tooAAadoona lawaqiAAun
8 Faitha alnnujoomu tumisat
9 Waitha alssamao furijat
10 Waitha aljibalu nusifat
11 Waitha alrrusulu oqqitat
12 Liayyi yawmin ojjilat
13 Liyawmi alfasli
14 Wama adraka ma yawmu alfasli
15 Waylun yawmaithin lilmukaththibeena
16 Alam nuhliki alawwaleena
17 Thumma nutbiAAuhumu alakhireena
18 Kathalika nafAAalu bialmujrimeena
19 Waylun yawmaithin lilmukaththibeena
20 Alam nakhluqkum min main maheenin
21 FajaAAalnahu fee qararin makeenin
22 Ila qadarin maAAloomin
23 Faqadarna faniAAma alqadiroona
24 Waylun yawmaithin lilmukaththibeena
25 Alam najAAali alarda kifatan
26 Ahyaan waamwatan
27 WajaAAalna feeha rawasiya shamikhatin waasqaynakum maan furatan
28 Waylun yawmaithin lilmukaththibeena
On that day, The disbelievers will be asked to walk towards hell which they used to deny
29 Intaliqoo ila ma kuntum bihi tukaththiboona
30 Intaliqoo ila thillin thee thalathi shuAAabin
31 La thaleelin wala yughnee mina allahabi
32 Innaha tarmee bishararin kaalqasri
33 Kaannahu jimalatun sufrun
34 Waylun yawmaithin lilmukaththibeena
35 Hatha yawmu la yantiqoona
36 Wala yuthanu lahum fayaAAtathiroona
37 Waylun yawmaithin lilmukaththibeena
38 Hatha yawmu alfasli jamaAAnakum waalawwaleena
39 Fain kana lakum kaydun fakeedooni
40 Waylun yawmaithin lilmukaththibeena
The righteous will be given all that they desire
41 Inna almuttaqeena fee thilalin waAAuyoonin
42 Wafawakiha mimma yashtahoona
43 Kuloo waishraboo haneean bima kuntum taAAmaloona
44 Inna kathalika najzee almuhsineena
45 Waylun yawmaithin lilmukaththibeena
A warning to the disbelievers
46 Kuloo watamattaAAoo qaleelan innakum mujrimoona
47 Waylun yawmaithin lilmukaththibeena
48 Waitha qeela lahumu irkaAAoo la yarkaAAoona
49 Waylun yawmaithin lilmukaththibeena
50 Fabiayyi hadeethin baAAdahu yuminoona


PDF content
Tags 


No tags assigned yet.

Share your thoughts about this with others by posting a comment. Visit our FAQ for some ideas.

Comment Filters >>
Filter Comments  

search-icon
User Roles  
Groups  
NO ADVERTISEMENT OR PROMOTION, PLEASE.

Ayah_transliteration Comments

Subscribe