Al-Quran Surah 80. Abasa

Prev      Go   Next  

Please refer to details for bold letters, or letters that have a bar, or a dot in Reference Section

Post date
   
Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
Seekers of guidance should be given preference in conveying Allah's message
1 AAabasa watawalla
2 An jaahu alaAAma
3 Wama yudreeka laAAallahu yazzakka
4 Aw yaththakkaru fatanfaAAahu alththikra
5 Amma mani istaghna
6 Faanta lahu tasadda
7 Wama AAalayka alla yazzakka
8 Waamma man jaaka yasAAa
9 Wahuwa yakhsha
10 Faanta AAanhu talahha
11 Kalla innaha tathkiratun
12 Faman shaa thakarahu
13 Fee suhufin mukarramatin
14 MarfooAAatin mutahharatin
15 Biaydee safaratin
16 Kiramin bararatin
Recognize your Creator and fulfil your obligations
17 Qutila alinsanu ma akfarahu
18 Min ayyi shayin khalaqahu
19 Min nutfatin khalaqahu faqaddarahu
20 Thumma alssabeela yassarahu
21 Thumma amatahu faaqbarahu
22 Thumma itha shaa ansharahu
23 Kalla lamma yaqdi ma amarahu
24 Falyanthuri alinsanu ila taAAamihi
25 Anna sababna almaa sabban
26 Thumma shaqaqna alarda shaqqan
27 Faanbatna feeha habban
28 WaAAinaban waqadban
29 Wazaytoonan wanakhlan
30 Wahadaiqa ghulban
31 Wafakihatan waabban
32 MataAAan lakum walianAAamikum
On the day of judgement no one shall care about his own mother, father, brother or children
33 Faitha jaati alssakhkhatu
34 Yawma yafirru almaro min akheehi
35 Waommihi waabeehi
36 Wasahibatihi wabaneehi
37 Likulli imriin minhum yawmaithin shanun yughneehi
38 Wujoohun yawmaithin musfiratun
39 Dahikatun mustabshiratun
40 Wawujoohun yawmaithin AAalayha ghabaratun
41 Tarhaquha qataratun
42 Olaika humu alkafaratu alfajaratu


PDF content
Tags 


No tags assigned yet.

Share your thoughts about this with others by posting a comment. Visit our FAQ for some ideas.

Comment Filters >>
Filter Comments  

search-icon
User Roles  
Groups  
NO ADVERTISEMENT OR PROMOTION, PLEASE.

Ayah_transliteration Comments

Subscribe