Quran Code: 
TLT1
Surah Number: 
58
Ayah Number: 
2
'alladhena yuz.aahiron min -kum min nisaa' -him maa hunna 'ummahaat -hum 'in 'ummahaat -hum 'illaa 'allaa'e waladna -hum wa- 'inna -hum la- yaqolon munkar(an) min al- qawl wa- zor(an) wa- 'inna 'allaah la- cafow ghafor
Subscribe