Support & Feedback
alim.org
Remember Settings

1
Alam tara kayfa faAAala rabbuka bia s ha bi alfeel i
2
Alam yajAAal kaydahum fee ta d leel in
3
Waarsala AAalayhim t ayran ab a beel a
4
Tarmeehim bi h ij a ratin min sijjeel in
5
FajaAAalahum kaAAa s fin makool in