Support & Feedback
alim.org
Remember Settings

1
Qul y a ayyuh a alk a firoon a
2
L a aAAbudu m a taAAbudoon a
3
Wal a antum AA a bidoona m a aAAbud u
4
Wal a an a AA a bidun m a AAabadtum
5
Wal a antum AA a bidoona m a aAAbud u
6
Lakum deenukum waliya deen i