Support & Feedback
alim.org
Remember Settings

1
Al h amdu lill a hi alla th ee anzala AAal a AAabdihi alkit a ba walam yajAAal lahu AAiwaj a n
2
Qayyiman liyun th ira basan shadeedan min ladunhu wayubashshira almumineena alla th eena yaAAmaloona a l ssa li ha ti anna lahum ajran h asan a n
3
M a kitheena feehi abad a n
4
Wayun th ira alla th eena q a loo ittakha th a All a hu walad a n
5
M a lahum bihi min AAilmin wal a li a b a ihim kaburat kalimatan takhruju min afw a hihim in yaqooloona ill a ka th ib a n
6
FalaAAallaka b a khiAAun nafsaka AAal a a th a rihim in lam yuminoo bih atha al h adeethi asaf a n
7
Inn a jaAAaln a m a AAal a alar d i zeenatan lah a linabluwahum ayyuhum a h sanu AAamal a n
8
Wainn a laj a AAiloona m a AAalayh a s aAAeedan juruz a n
9
Am h asibta anna a s ha ba alkahfi wa al rraqeemi k a noo min a y a tin a AAajab a n
10
I th aw a alfityatu il a alkahfi faq a loo rabban a a tin a min ladunka ra h matan wahayyi lan a min amrin a rashad a n
11
Fa d arabn a AAal a atha nihim fee alkahfi sineena AAadad a n
12
Thumma baAAathn a hum linaAAlama ayyu al h izbayni a hsa lim a labithoo amad a n
13
Na h nu naqu ss u AAalayka nabaahum bi a l h aqqi innahum fityatun a manoo birabbihim wazidn a hum hud a n
14
Waraba t n a AAal a quloobihim i th q a moo faq a loo rabbun a rabbu a l ssam a w a ti wa a lar d i lan nadAAuwa min doonihi il a han laqad quln a i th an sha t a ta n
15
H a ol a i qawmun a ittakha th oo min doonihi a lihatan lawl a yatoona AAalayhim bisul ta nin bayyinin faman a th lamu mimmani iftar a AAal a All a hi ka th ib a n
16
Wai th i iAAtazaltumoohum wam a yaAAbudoona ill a All a ha fawoo il a alkahfi yanshur lakum rabbukum min ra h matihi wayuhayyi lakum min amrikum mirfaq a n
17
Watar a a l shshamsa i tha t alaAAat taz a waru AAan kahfihim tha ta alyameeni wai tha gharabat taqri d uhum tha ta a l shshim a li wahum fee fajwatin minhu tha lika min a y a ti All a hi man yahdi All a hu fahuwa almuhtadi waman yu d lil falan tajida lahu waliyyan murshid a n
18
Wata h sabuhum ayq a th an wahum ruqoodun wanuqallibuhum tha ta alyameeni wa tha ta a l shshim a li wakalbuhum b a si t un th ir a AAayhi bi a lwa s eedi lawi i tt alaAAta AAalayhim lawallayta minhum fir a ran walamulita minhum ruAAb a n
19
Waka tha lika baAAathn a hum liyatas a aloo baynahum q a la q a ilun minhum kam labithtum q a loo labithn a yawman aw baAA d a yawmin q a loo rabbukum aAAlamu bim a labithtum fa i bAAathoo a h adakum biwariqikum h ath ihi il a almadeenati falyan th ur ayyuh a azk a t aAA a man falyatikum birizqin minhu walyatala tt af wal a yushAAiranna bikum a h ad a n
20
Innahum in ya th haroo AAalaykum yarjumookum aw yuAAeedookum fee millatihim walan tufli h oo i th an abad a n
21
Waka tha lika aAAtharn a AAalayhim liyaAAlamoo anna waAAda All a hi h aqqun waanna a l s a AAata l a rayba feeh a i th yatan a zaAAoona baynahum amrahum faq a loo ibnoo AAalayhim buny a nan rabbuhum aAAlamu bihim q a la alla th eena ghalaboo AAal a amrihim lanattakhi th anna AAalayhim masjid a n
22
Sayaqooloona thal a thatun r a biAAuhum kalbuhum wayaqooloona khamsatun s a disuhum kalbuhum rajman bi a lghaybi wayaqooloona sabAAatun wath a minuhum kalbuhum qul rabbee aAAlamu biAAiddatihim m a yaAAlamuhum ill a qaleelun fal a tum a ri feehim ill a mir a an th a hiran wal a tastafti feehim minhum a h ad a n
23
Wal a taqoolanna lishayin innee f a AAilun tha lika ghad a n
24
Ill a an yash a a All a hu wa o th kur rabbaka i tha naseeta waqul AAas a an yahdiyani rabbee liaqraba min h atha rashad a n
25
Walabithoo fee kahfihim thal a tha miatin sineena wa i zd a doo tisAA a n
26
Quli All a hu aAAlamu bim a labithoo lahu ghaybu a l ssam a w a ti wa a lar d i ab s ir bihi waasmiAA m a lahum min doonihi min waliyyin wal a yushriku fee h ukmihi a h ad a n
27
Wa o tlu m a oo h iya ilayka min kit a bi rabbika l a mubaddila likalim a tihi walan tajida min doonihi multa h ad a n
28
Wa i s bir nafsaka maAAa alla th eena yadAAoona rabbahum bi a lghad a ti wa a lAAashiyyi yureedoona wajhahu wal a taAAdu AAayn a ka AAanhum tureedu zeenata al h ay a ti a l dduny a wal a tu t iAA man aghfaln a qalbahu AAan th ikrin a wa i ttabaAAa haw a hu wak a na amruhu furu ta n
29
Waquli al h aqqu min rabbikum faman sh a a falyumin waman sh a a falyakfur inn a aAAtadn a li l thth a limeena n a ran a hat a bihim sur a diquh a wain yastagheethoo yugh a thoo bim a in ka a lmuhli yashwee alwujooha bisa a l shshar a bu was a at murtafaq a n
30
Inna alla th eena a manoo waAAamiloo a l ssa li ha ti inn a l a nu d eeAAu ajra man a h sana AAamal a n
31
Ol a ika lahum jann a tu AAadnin tajree min ta h tihimu alanh a ru yu h allawna feeh a min as a wira min th ahabin way a lbasoona thiy a ban khu d ran min sundusin waistabraqin muttakieena feeh a AAal a alar a iki niAAma a l ththaw a bu wa h asunat murtafaq a n
32
Wa i d rib lahum mathalan rajulayni jaAAaln a lia h adihim a jannatayni min aAAn a bin wa h afafn a hum a binakhlin wajaAAaln a baynahum a zarAA a n
33
Kilt a aljannatayni a tat okulah a walam ta th lim minhu shayan wafajjarn a khil a lahum a nahar a n
34
Wak a na lahu thamarun faq a la li sah ibihi wahuwa yu ha wiruhu an a aktharu minka m a lan waaAAazzu nafar a n
35
Wadakhala jannatahu wahuwa th a limun linafsihi q a la m a a th unnu an tabeeda h ath ihi abad a n
36
Wam a a th unnu a l ss a AAata q a imatan walain rudidtu il a rabbee laajidanna khayran minh a munqalab a n
37
Q a la lahu sah ibuhu wahuwa yu ha wiruhu akafarta bi a lla th ee khalaqaka min tur a bin thumma min nu t fatin thumma saww a ka rajul a n
38
L a kinna huwa All a hu rabbee wal a oshriku birabbee a h ad a n
39
Walawl a i th dakhalta jannataka qulta m a sh a a All a hu l a quwwata ill a bi A ll a hi in tarani an a aqalla minka m a lan wawalad a n
40
FaAAas a rabbee an yutiyani khayran min jannatika wayursila AAalayh a h usb a nan mina a l ssam a i fatu s bi h a s aAAeedan zalaq a n
41
Aw yu s bi h a m a oh a ghawran falan tasta t eeAAa lahu t alab a n
42
Wao h ee t a bithamarihi faa s ba h a yuqallibu kaffayhi AAal a m a anfaqa feeh a wahiya kh a wiyatun AAal a AAurooshih a wayaqoolu y a laytanee lam oshrik birabbee a h ad a n
43
Walam takun lahu fiatun yan s uroonahu min dooni All a hi wam a k a na munta s ir a n
44
Hun a lika alwal a yatu lill a hi al h aqqi huwa khayrun thaw a ban wakhayrun AAuqb a n
45
Wa i d rib lahum mathala al h ay a ti a l dduny a kam a in anzaln a hu mina a l ssam a i fa i khtala t a bihi nab a tu alar d i faa s ba h a hasheeman ta th roohu a l rriy ah u wak a na All a hu AAal a kulli shayin muqtadir a n
46
Alm a lu wa a lbanoona zeenatu al h ay a ti a l dduny a wa a lb a qiy a tu a l ssa li ha tu khayrun AAinda rabbika thaw a ban wakhayrun amal a n
47
Wayawma nusayyiru aljib a la watar a alar d a b a rizatan wa h asharn a hum falam nugh a dir minhum a h ad a n
48
WaAAuri d oo AAal a rabbika s affan laqad jitumoon a kam a khalaqn a kum awwala marratin bal zaAAamtum allan najAAala lakum mawAAid a n
49
Wawu d iAAa alkit a bu fatar a almujrimeena mushfiqeena mimm a feehi wayaqooloona y a waylatan a m a lih atha alkit a bi l a yugh a diru s agheeratan wal a kabeeratan ill a a hsa h a wawajadoo m a AAamiloo had iran wal a ya th limu rabbuka a h ad a n
50
Wai th quln a lilmal a ikati osjudoo li a dama fasajadoo ill a ibleesa k a na mina aljinni fafasaqa AAan amri rabbihi afatattakhi th oonahu wa th urriyyatahu awliy a a min doonee wahum lakum AAaduwwun bisa li l thth a limeena badal a n
51
M a ashhadtuhum khalqa a l ssam a w a ti wa a lar d i wal a khalqa anfusihim wam a kuntu muttakhi th a almu d illeena AAa d ud a n
52
Wayawma yaqoolu n a doo shurak a iya alla th eena zaAAamtum fadaAAawhum falam yastajeeboo lahum wajaAAaln a baynahum mawbiq a n
53
Wara a almujrimoona a l nn a ra fa th annoo annahum muw a qiAAooh a walam yajidoo AAanh a ma s rif a n
54
Walaqad s arrafn a fee h atha alqur a ni li l nn a si min kulli mathalin wak a na alins a nu akthara shayin jadal a n
55
Wam a manaAAa a l nn a sa an yuminoo i th j a ahumu alhud a wayastaghfiroo rabbahum ill a an tatiyahum sunnatu alawwaleena aw yatiyahumu alAAa tha bu qubul a n
56
Wam a nursilu almursaleena ill a mubashshireena wamun th ireena wayuj a dilu alla th eena kafaroo bi a lb at ili liyud h i d oo bihi al h aqqa wa i ttakha th oo a y a tee wam a on th iroo huzuw a n
57
Waman a th lamu mimman th ukkira bi a y a ti rabbihi faaAAra d a AAanh a wanasiya m a qaddamat yad a hu inn a jaAAaln a AAal a quloobihim akinnatan an yafqahoohu wafee atha nihim waqran wain tadAAuhum il a alhud a falan yahtadoo i th an abad a n
58
Warabbuka alghafooru th oo a l rra h mati law yu a khi th uhum bim a kasaboo laAAajjala lahumu alAAa tha ba bal lahum mawAAidun lan yajidoo min doonihi mawil a n
59
Watilka alqur a ahlakn a hum lamm a th alamoo wajaAAaln a limahlikihim mawAAid a n
60
Wai th q a la moos a lifat a hu l a abra h u h att a ablugha majmaAAa alba h rayni aw am d iya h uqub a n
61
Falamm a balagh a majmaAAa baynihim a nasiy a h ootahum a fa i ttakha th a sabeelahu fee alba h ri sarab a n
62
Falamm a j a waz a q a la lifat a hu a tin a ghad a an a laqad laqeen a min safarin a h atha na s ab a n
63
Q a la araayta i th awayn a il a a l ss akhrati fainnee naseetu al h oota wam a ans a neehu ill a a l shshay ta nu an a th kurahu wa i ttakha th a sabeelahu fee alba h ri AAajab a n
64
Q a la tha lika m a kunn a nabghi fa i rtadd a AAal a a th a rihim a qa s a sa n
65
Fawajad a AAabdan min AAib a din a a tayn a hu ra h matan min AAindin a waAAallamn a hu min ladunn a AAilm a n
66
Q a la lahu moos a hal attabiAAuka AAal a an tuAAallimani mimm a AAullimta rushd a n
67
Q a la innaka lan tasta t eeAAa maAAiya s abr a n
68
Wakayfa ta s biru AAal a m a lam tu h i t bihi khubr a n
69
Q a la satajidunee in sh a a All a hu sa biran wal a aAA s ee laka amr a n
70
Q a la faini ittabaAAtanee fal a tasalnee AAan shayin h att a o h ditha laka minhu th ikr a n
71
Fa i n t alaq a h att a i tha rakib a fee a l ssafeenati kharaqah a q a la akharaqtah a litughriqa ahlah a laqad jita shayan imr a n
72
Q a la alam aqul innaka lan tasta t eeAAa maAAiya s abr a n
73
Q a la l a tu a khi th nee bim a naseetu wal a turhiqnee min amree AAusr a n
74
Fa i n t alaq a h att a i tha laqiy a ghul a man faqatalahu q a la aqatalta nafsan zakiyyatan bighayri nafsin laqad jita shayan nukr a n
75
Q a la alam aqul laka innaka lan tasta t eeAAa maAAiya s abr a n
76
Q a la in saaltuka AAan shayin baAAdah a fal a tu sah ibnee qad balaghta min ladunnee AAu th r a n
77
Fa i n t alaq a h att a i tha atay a ahla qaryatin ista t AAam a ahlah a faabaw an yu d ayyifoohum a fawajad a feeh a jid a ran yureedu an yanqa dd a faaq a mahu q a la law shita la i ttakha th ta AAalayhi ajr a n
78
Q a la h atha fir a qu baynee wabaynika saonabbioka bitaweeli m a lam tasta t iAA AAalayhi s abr a n
79
Amm a a l ssafeenatu fak a nat limas a keena yaAAmaloona fee alba h ri faaradtu an aAAeebah a wak a na war a ahum malikun yakhu th u kulla safeenatin gha s b a n
80
Waamm a alghul a mu fak a na abaw a hu muminayni fakhasheen a an yurhiqahum a t ughy a nan wakufr a n
81
Faaradn a an yubdilahum a rabbuhum a khayran minhu zak a tan waaqraba ru h m a n
82
Waamm a aljid a ru fak a na lighul a mayni yateemayni fee almadeenati wak a na ta h tahu kanzun lahum a wak a na aboohum a sa li h an faar a da rabbuka an yablugh a ashuddahum a wayastakhrij a kanzahum a ra h matan min rabbika wam a faAAaltuhu AAan amree tha lika taweelu m a lam tas t iAA AAalayhi s abr a n
83
Wayasaloonaka AAan th ee alqarnayni qul saatloo AAalaykum minhu th ikr a n
84
Inn a makkann a lahu fee alar d i wa a tayn a hu min kulli shayin sabab a n
85
FaatbaAAa sabab a n
86
H att a i tha balagha maghriba a l shshamsi wajadah a taghrubu fee AAaynin h amiatin wawajada AAindah a qawman quln a y a tha alqarnayni imm a an tuAAa thth iba waimm a an tattakhi th a feehim h usn a n
87
Q a la amm a man th alama fasawfa nuAAa thth ibuhu thumma yuraddu il a rabbihi fayuAAa thth ibuhu AAa tha ban nukr a n
88
Waamm a man a mana waAAamila sa li h an falahu jaz a an al h usn a wasanaqoolu lahu min amrin a yusr a n
89
Thumma atbaAAa sabab a n
90
H att a i tha balagha ma t liAAa a l shshamsi wajadah a ta t luAAu AAal a qawmin lam najAAal lahum min doonih a sitr a n
91
Ka tha lika waqad a h a t n a bim a ladayhi khubr a n
92
Thumma atbaAAa sabab a n
93
H att a i tha balagha bayna a l ssaddayni wajada min doonihim a qawman l a yak a doona yafqahoona qawl a n
94
Q a loo y a tha alqarnayni inna yajooja wamajooja mufsidoona fee alar d i fahal najAAalu laka kharjan AAal a an tajAAala baynan a wabaynahum sadd a n
95
Q a la m a makkannee feehi rabbee khayrun faaAAeenoonee biquwwatin ajAAal baynakum wabaynahum radm a n
96
A toonee zubara al h adeedi h att a i tha s a w a bayna a l s adafayni q a la onfukhoo h att a i tha jaAAalahu n a ran q a la a toonee ofrigh AAalayhi qi t r a n
97
Fam a is ta AAoo an ya th haroohu wam a ista ta AAoo lahu naqb a n
98
Q a la h atha ra h matun min rabbee fai tha j a a waAAdu rabbee jaAAalahu dakk a a wak a na waAAdu rabbee h aqq a n
99
Watarakn a baAA d ahum yawmai th in yamooju fee baAA d in wanufikha fee a l ss oori fajamaAAn a hum jamAA a n
100
WaAAara d n a jahannama yawmai th in lilk a fireena AAar da n
101
Alla th eena k a nat aAAyunuhum fee ghi ta in AAan th ikree wak a noo l a yasta t eeAAoona samAA a n
102
Afa h asiba alla th eena kafaroo an yattakhi th oo AAib a dee min doonee awliy a a inn a aAAtadn a jahannama lilk a fireena nuzul a n
104
Alla th eena d alla saAAyuhum fee al h ay a ti a l dduny a wahum ya h saboona annahum yu h sinoona s unAA a n
105
Ol a ika alla th eena kafaroo bi a y a ti rabbihim waliq a ihi fa h abi t at aAAm a luhum fal a nuqeemu lahum yawma alqiy a mati wazn a n
106
Tha lika jaz a ohum jahannamu bim a kafaroo wa i ttakha th oo a y a tee warusulee huzuw a n
107
Inna alla th eena a manoo waAAamiloo a l ssa li ha ti k a nat lahum jann a tu alfirdawsi nuzul a n
108
Kh a lideena feeh a l a yabghoona AAanh a h iwal a n
109
Qul law k a na alba h ru mid a dan likalim a ti rabbee lanafida alba h ru qabla an tanfada kalim a tu rabbee walaw jin a bimithlihi madad a n
110
Qul innam a an a basharun mithlukum yoo ha ilayya annam a il a hukum il a hun w ah idun faman k a na yarjoo liq a a rabbihi falyaAAmal AAamalan sa li h an wal a yushrik biAAib a dati rabbihi a h ad a n