Support & Feedback
alim.org
Remember Settings

1
Y a ayyuh a alla th eena a manoo l a tuqaddimoo bayna yadayi All a hi warasoolihi wa i ttaqoo All a ha inna All a ha sameeAAun AAaleem un
2
Y a ayyuh a alla th eena a manoo l a tarfaAAoo a s w a takum fawqa s awti a l nnabiyyi wal a tajharoo lahu bi a lqawli kajahri baAA d ikum libaAA d in an ta h ba t a aAAm a lukum waantum l a tashAAuroon a
3
Inna alla th eena yaghu dd oona a s w a tahum AAinda rasooli All a hi ol a ika alla th eena imta h ana All a hu quloobahum li l ttaqw a lahum maghfiratun waajrun AAa th eem un
4
Inna alla th eena yun a doonaka min war a i al h ujur a ti aktharuhum l a yaAAqiloon a
5
Walaw annahum s abaroo h att a takhruja ilayhim lak a na khayran lahum wa A ll a hu ghafoorun ra h eem un
6
Y a ayyuh a alla th eena a manoo in j a akum f a siqun binabain fatabayyanoo an tu s eeboo qawman bijah a latin fatu s bi h oo AAal a m a faAAaltum n a dimeen a
7
Wa i AAlamoo anna feekum rasoola All a hi law yu t eeAAukum fee katheerin mina alamri laAAanittum wal a kinna All a ha h abbaba ilaykumu aleem a na wazayyanahu fee quloobikum wakarraha ilaykumu alkufra wa a lfusooqa wa a lAAi s y a na ol a ika humu a l rr a shidoon a
8
Fa d lan mina All a hi waniAAmatan wa A ll a hu AAaleemun h akeem un
9
Wain ta ifat a ni mina almumineena iqtataloo faa s li h oo baynahum a fain baghat i h d a hum a AAal a alokhr a faq a tiloo allatee tabghee h att a tafeea il a amri All a hi fain f a at faa s li h oo baynahum a bi a lAAadli waaqsi t oo inna All a ha yu h ibbu almuqsi t een a
10
Innam a almuminoona ikhwatun faa s li h oo bayna akhawaykum wa i ttaqoo All a ha laAAallakum tur h amoon a
11
Y a ayyuh a alla th eena a manoo l a yaskhar qawmun min qawmin AAas a an yakoonoo khayran minhum wal a nis a on min nis a in AAas a an yakunna khayran minhunna wal a talmizoo anfusakum wal a tan a bazoo bi a lalq a bi bisa alismu alfusooqu baAAda aleem a ni waman lam yatub faol a ika humu a l thth a limoon a
12
Y a ayyuh a alla th eena a manoo ijtaniboo katheeran mina a l thth anni inna baAA d a a l thth anni ithmun wal a tajassasoo wal a yaghtab baAA d ukum baAA d an ayu h ibbu a h adukum an yakula la h ma akheehi maytan fakarihtumoohu wa i ttaqoo All a ha inna All a ha taww a bun ra h eem un
13
Y a ayyuh a a l nn a su inn a khalaqn a kum min th akarin waonth a wajaAAaln a kum shuAAooban waqab a ila litaAA a rafoo inna akramakum AAinda All a hi atq a kum inna All a ha AAaleemun khabeer un
14
Q a lati alaAAr a bu a mann a qul lam tuminoo wal a kin qooloo aslamn a walamm a yadkhuli aleem a nu fee quloobikum wain tu t eeAAoo All a ha warasoolahu l a yalitkum min aAAm a likum shayan inna All a ha ghafoorun ra h eem un
15
Innam a almuminoona alla th eena a manoo bi A ll a hi warasoolihi thumma lam yart a boo waj a hadoo biamw a lihim waanfusihim fee sabeeli All a hi ol a ika humu a l ssa diqoon a
16
Qul atuAAallimoona All a ha bideenikum wa A ll a hu yaAAlamu m a fee a l ssam a w a ti wam a fee alar d i wa A ll a hu bikulli shayin AAaleem un
17
Yamunnoona AAalayka an aslamoo qul l a tamunnoo AAalayya isl a makum bali All a hu yamunnu AAalaykum an had a kum lileem a ni in kuntum sa diqeen a
18
Inna All a ha yaAAlamu ghayba a l ssam a w a ti wa a lar d i wa A ll a hu ba s eerun bim a taAAmaloon a