Support & Feedback
alim.org
Remember Settings

1
Wa al tt oor i
2
Wakit a bin mas t oor in
3
Fee raqqin manshoor in
4
Wa a lbayti almaAAmoor i
5
Wa al ssaqfi almarfooAA i
6
Wa a lba h ri almasjoor i
7
Inna AAa tha ba rabbika law a qiAA un
8
M a lahu min d a fiAA in
9
Yawma tamooru a l ssam a o mawr a n
10
Wataseeru aljib a lu sayr a n
11
Fawaylun yawmai th in lilmuka thth ibeen a
12
Alla th eena hum fee khaw d in yalAAaboon a
13
Yawma yudaAAAAoona il a n a ri jahannama daAAAA a n
14
H ath ihi a l nn a ru allatee kuntum bih a tuka thth iboon a
15
Afasi h run h atha am antum l a tub s iroon a
16
I s lawh a fa i s biroo aw l a ta s biroo saw a on AAalaykum innam a tujzawna m a kuntum taAAmaloon a
17
Inna almuttaqeena fee jann a tin wanaAAeem in
18
F a kiheena bim a a t a hum rabbuhum wawaq a hum rabbuhum AAa tha ba alja h eem i
19
Kuloo wa i shraboo haneean bim a kuntum taAAmaloon a
20
Muttakieena AAal a sururin ma s foofatin wazawwajn a hum bi h oorin AAeen in
21
Wa a lla th eena a manoo wa i ttabaAAathum th urriyyatuhum bieem a nin al h aqn a bihim th urriyyatahum wam a alatn a hum min AAamalihim min shayin kullu imriin bim a kasaba raheen un
22
Waamdadn a hum bif a kihatin wala h min mimm a yashtahoon a
23
Yatan a zaAAoona feeh a kasan l a laghwun feeh a wal a tatheem un
24
Waya t oofu AAalayhim ghilm a nun lahum kaannahum luluon maknoon un
25
Waaqbala baAA d uhum AAal a baAA d in yatas a aloon a
26
Q a loo inn a kunn a qablu fee ahlin a mushfiqeen a
27
Famanna All a hu AAalayn a wawaq a n a AAa tha ba a l ssamoom i
28
Inn a kunn a min qablu nadAAoohu innahu huwa albarru a l rra h eem u
29
Fa th akkir fam a anta biniAAmati rabbika bik a hin wal a majnoon in
30
Am yaqooloona sh a AAirun natarabba s u bihi rayba almanoon i
31
Qul tarabba s oo fainnee maAAakum mina almutarabbi s een a
32
Am tamuruhum a h l a muhum bih atha am hum qawmun ta ghoon a
33
Am yaqooloona taqawwalahu bal l a yuminoon a
34
Falyatoo bi h adeethin mithlihi in k a noo sa diqeena
35
Am khuliqoo min ghayri shayin am humu alkh a liqoon a
36
Am khalaqoo a l ssam a w a ti wa a lar d a bal l a yooqinoon a
37
Am AAindahum khaz a inu rabbika am humu almu s ay t iroon a
38
Am lahum sullamun yastamiAAoona feehi falyati mustamiAAuhum bisul ta nin mubeen in
39
Am lahu alban a tu walakumu albanoon a
40
Am tasaluhum ajran fahum min maghramin muthqaloon a
41
Am AAindahumu alghaybu fahum yaktuboon a
42
Am yureedoona kaydan fa a lla th eena kafaroo humu almakeedoon a
43
Am lahum il a hun ghayru All a hi sub ha na All a hi AAamm a yushrikoon a
44
Wain yaraw kisfan mina a l ssam a i s a qi t an yaqooloo sa ha bun markoom un
45
Fa th arhum h att a yul a qoo yawmahumu alla th ee feehi yu s AAaqoon a
46
Yawma l a yughnee AAanhum kayduhum shayan wal a hum yun s aroon a
47
Wainna lilla th eena th alamoo AAa tha ban doona tha lika wal a kinna aktharahum l a yaAAlamoon a
48
Wa i s bir li h ukmi rabbika fainnaka biaAAyunin a wasabbi h bi h amdi rabbika h eena taqoom u
49
Wamina allayli fasabbi h hu waidb a ra a l nnujoom i