Support & Feedback
alim.org
Remember Settings

1
I tha waqaAAati alw a qiAAat u
2
Laysa liwaqAAatih a k ath iba tun
3
Kh a fi d atun r a fiAAa tun
4
I tha rujjati alar d u rajj a n
5
Wabussati aljib a lu bass a n
6
Fak a nat hab a an munbathth a n
7
Wakuntum azw a jan thal a tha tan
8
Faa s ha bu almaymanati m a a s ha bu almaymanat i
9
Waa s ha bu almashamati m a a s ha bu almashamat i
10
Wa al ss a biqoona a l ss a biqoon a
11
Ol a ika almuqarraboon a
12
Fee jann a ti a l nnaAAeem i
13
Thullatun mina alawwaleen a
14
Waqaleelun mina al a khireena
15
AAal a sururin maw d oona tin
16
Muttakieena AAalayh a mutaq a bileen a
17
Ya t oofu AAalayhim wild a nun mukhalladoon a
18
Biakw a bin waab a reeqa wakasin min maAAeen in
19
L a yu s addaAAoona AAanh a wal a yunzifoon a
20
Waf a kihatin mimm a yatakhayyaroon a
21
Wala h mi t ayrin mimm a yashtahoon a
22
Wa h oorun AAeen un
23
Kaamth a li allului almaknoon i
24
Jaz a an bim a k a noo yaAAmaloon a
25
L a yasmaAAoona feeh a laghwan wal a tatheem a n
26
Ill a qeelan sal a man sal a m a n
27
Waa s ha bu alyameeni m a a s ha bu alyameen i
28
Fee sidrin makh d ood in
29
Wa t al h in man d ood in
30
Wa th illin mamdood in
31
Wam a in maskoob in
32
Waf a kihatin katheera tin
33
L a maq t ooAAatin wal a mamnooAAa tin
34
Wafurushin marfooAAa tin
35
Inn a anshan a hunna insh aa n
36
FajaAAaln a hunna abk a r a n
37
AAuruban atr a b a n
38
Lia s ha bi alyameen i
39
Thullatun mina alawwaleen a
40
Wathullatun mina al a khireen a
41
Waa s ha bu a l shshim a li m a a s ha bu a l shshim a l i
42
Fee samoomin wa h ameem in
43
Wa th illin min ya h moom in
44
L a b a ridin wal a kareem in
45
Innahum k a noo qabla tha lika mutrafeen a
46
Wak a noo yu s irroona AAal a al h inthi alAAa th eem i
47
Wak a noo yaqooloona ai tha mitn a wakunn a tur a ban waAAi th a man ainn a lamabAAoothoon a
48
Awa a b a on a alawwaloon a
49
Qul inna alawwaleena wa a l a khireen a
50
LamajmooAAoona il a meeq a ti yawmin maAAloom in
51
Thumma innakum ayyuh a a l dda lloona almuka thth iboon a
52
La a kiloona min shajarin min zaqqoom in
53
Fam a lioona minh a albu t oon a
54
Fash a riboona AAalayhi mina al h ameem i
55
Fash a riboona shurba alheem i
56
H atha nuzuluhum yawma a l ddeen i
57
Na h nu khalaqn a kum falawl a tu s addiqoon a
58
Afaraaytum m a tumnoon a
59
Aantum takhluqoonahu am na h nu alkh a liqoon a
60
Na h nu qaddarn a baynakumu almawta wam a na h nu bimasbooqeen a
61
AAal a an nubaddila amth a lakum wanunshiakum fee m a l a taAAlamoon a
62
Walaqad AAalimtumu a l nnashata alool a falawl a ta th akkaroon a
63
Afaraaytum m a ta h ruthoon a
64
Aantum tazraAAoonahu am na h nu a l zz a riAAoon a
65
Law nash a o lajaAAaln a hu h u ta man fa th altum tafakkahoon a
66
Inn a lamughramoon a
67
Bal na h nu ma h roomoon a
68
Afaraaytumu alm a a alla th ee tashraboon a
69
Aantum anzaltumoohu mina almuzni am na h nu almunziloon a
70
Law nash a o jaAAaln a hu oj a jan falawl a tashkuroon a
71
Afaraaytumu a l nn a ra allatee tooroon a
72
Aantum anshatum shajaratah a am na h nu almunshioon a
73
Na h nu jaAAaln a h a ta th kiratan wamat a AAan lilmuqween a
74
Fasabbi h bi i smi rabbika alAAa th eem i
75
Fal a oqsimu bimaw a qiAAi a l nnujoom i
76
Wainnahu laqasamun law taAAlamoona AAa th eem un
77
Innahu laqur a nun kareem un
78
Fee kit a bin maknoon in
79
L a yamassuhu ill a almu t ahharoon a
80
Tanzeelun min rabbi alAA a lameen a
81
Afabih atha al h adeethi antum mudhinoon a
82
WatajAAaloona rizqakum annakum tuka thth iboon a
83
Falawl a i tha balaghati al h ulqoom a
84
Waantum h eenai th in tan th uroona
85
Wana h nu aqrabu ilayhi minkum wal a kin l a tub s iroon a
86
Falawl a in kuntum ghayra madeeneen a
87
TarjiAAoonah a in kuntum sa diqeen a
88
Faamm a in k a na mina almuqarrabeen a
89
Faraw h un waray ha nun wajannatu naAAeem in
90
Waamm a in k a na min a s ha bi alyameen i
91
Fasal a mun laka min a s ha bi alyameen i
92
Waamm a in k a na mina almuka thth ibeena a l dda lleen a
93
Fanuzulun min h ameem in
94
Wata s liyatu ja h eem in
95
Inna h atha lahuwa h aqqu alyaqeen i
96
Fasabbi h bi i smi rabbika alAAa th eem i