Support & Feedback
alim.org
Remember Settings

1
Al ha qqa tu
2
M a al ha qqa tu
3
Wam a adr a ka m a al ha qqa tu
4
Ka thth abat thamoodu waAA a dun bi a lq a riAAa ti
5
Faamm a thamoodu faohlikoo bi al tta ghiya ti
6
Waamm a AA a dun faohlikoo biree h in s ar s arin AA a tiya tin
7
Sakhkharah a AAalayhim sabAAa lay a lin watham a niyata ayy a min h usooman fatar a alqawma feeh a s arAA a kaannahum aAAj a zu nakhlin kh a wiya tun
8
Fahal tar a lahum min b a qiya tin
9
Waj a a firAAawnu waman qablahu wa a lmutafik a tu bi a lkh at ia ti
10
FaAAa s aw rasoola rabbihim faakha th ahum akh th atan r a biya tan
11
Inn a lamm a t agh a alm a o h amaln a kum fee alj a riya ti
12
LinajAAalah a lakum ta th kiratan wataAAiyah a o th unun w a AAiya tun
13
Fai tha nufikha fee a l ss oori nafkhatun w ah ida tun
14
Wa h umilati alar d u wa a ljib a lu fadukkat a dakkatan w ah ida tan
15
Fayawmai th in waqaAAati alw a qiAAa tu
16
Wa i nshaqqati a l ssam a o fahiya yawmai th in w a hiya tun
17
Wa a lmalaku AAal a arj a ih a waya h milu AAarsha rabbika fawqahum yawmai th in tham a niya tun
18
Yawmai th in tuAAra d oona l a takhf a minkum kh a fiya tun
19
Faamm a man ootiya kit a bahu biyameenihi fayaqoolu h a omu iqraoo kit a biyah
20
Innee th anantu annee mul a qin h is a biyah
21
Fahuwa fee AAeeshatin r ad iya tin
22
Fee jannatin AA a liya tin
23
Qu t oofuh a d a niya tun
24
Kuloo wa i shraboo haneean bim a aslaftum fee alayy a mi alkh a liya ti
25
Waamm a man ootiya kit a bahu bishim a lihi fayaqoolu y a laytanee lam oota kit a biyah
26
Walam adri m a h is a biyah
27
Y a laytah a k a nati alq ad iya tu
28
M a aghn a AAannee m a liyah
29
Halaka AAannee sul ta niyah
30
Khu th oohu faghullooh u
31
Thumma alja h eema s allooh u
32
Thumma fee silsilatin th arAAuh a sabAAoona th ir a AAan fa o slukooh u
33
Innahu k a na l a yuminu bi A ll a hi alAAa th eem i
34
Wal a ya h u dd u AAal a t aAA a mi almiskeen i
35
Falaysa lahu alyawma h a hun a h ameem un
36
Wal a t aAA a mun ill a min ghisleen in
37
L a yakuluhu ill a alkh at ioon a
38
Fal a oqsimu bim a tub s iroon a
39
Wam a l a tub s iroon a
40
Innahu laqawlu rasoolin kareem in
41
Wam a huwa biqawli sh a AAirin qaleelan m a tuminoon a
42
Wal a biqawli k a hinin qaleelan m a ta th akkaroon a
43
Tanzeelun min rabbi alAA a lameen a
44
Walaw taqawwala AAalayn a baAA d a alaq a weel i
45
Laakha th n a minhu bi a lyameen i
46
Thumma laqa t aAAn a minhu alwateen a
47
Fam a minkum min a h adin AAanhu ha jizeen a
48
Wainnahu lata th kiratun lilmuttaqeen a
49
Wainn a lanaAAlamu anna minkum muka thth ibeen a
50
Wainnahu la h asratun AAal a alk a fireen a
51
Wainnahu la h aqqu alyaqeen i
52
Fasabbi h bi i smi rabbika alAAa th eem i