Support & Feedback
alim.org
Remember Settings

1
Y a ayyuh a almuzzammil u
2
Qumi allayla ill a qaleel a n
3
Ni s fahu awi onqu s minhu qaleel a n
4
Aw zid AAalayhi warattili alqur a na tarteel a n
5
Inn a sanulqee AAalayka qawlan thaqeel a n
6
Inna n a shiata allayli hiya ashaddu wa t an waaqwamu qeel a n
7
Inna laka fee a l nnah a ri sab h an t aweel a n
8
Wa o th kuri isma rabbika watabattal ilayhi tabteel a n
9
Rabbu almashriqi wa a lmaghribi l a il a ha ill a huwa fa i ttakhi th hu wakeel a n
10
Wa i s bir AAal a m a yaqooloona wa o hjurhum hajran jameel a n
11
Wa th arnee wa a lmuka thth ibeena olee a l nnaAAmati wamahhilhum qaleel a n
12
Inna ladayn a ank a lan waja h eem a n
13
Wa t aAA a man tha ghu ss atin waAAa tha ban aleem a n
14
Yawma tarjufu alar d u wa a ljib a lu wak a nati aljib a lu katheeban maheel a n
15
Inn a arsaln a ilaykum rasoolan sh a hidan AAalaykum kam a arsaln a il a firAAawna rasool a n
16
FaAAa sa firAAawnu a l rrasoola faakha th n a hu akh th an wabeel a n
17
Fakayfa tattaqoona in kafartum yawman yajAAalu alwild a na sheeb a n
18
A l ssam a o munfa t irun bihi k a na waAAduhu mafAAool a n
19
Inna h ath ihi ta th kiratun faman sh a a ittakha th a il a rabbihi sabeel a n
20
Inna rabbaka yaAAlamu annaka taqoomu adn a min thuluthayi allayli wani s fahu wathuluthahu wa ta ifatun mina alla th eena maAAaka wa A ll a hu yuqaddiru allayla wa al nnah a ra AAalima an lan tu hs oohu fat a ba AAalaykum fa i qraoo m a tayassara mina alqur a ni AAalima an sayakoonu minkum mar da wa a kharoona ya d riboona fee alar d i yabtaghoona min fa d li All a hi wa a kharoona yuq a tiloona fee sabeeli All a hi fa i qraoo m a tayassara minhu waaqeemoo a l ss al a ta wa a too a l zzak a ta waaqri d oo All a ha qar d an h asanan wam a tuqaddimoo lianfusikum min khayrin tajidoohu AAinda All a hi huwa khayran waaAA th ama ajran wa i staghfiroo All a ha inna All a ha ghafoorun ra h eem un