Support & Feedback
alim.org
Remember Settings

1
Yasaloonaka AAani alanf a li quli alanf a lu lill a hi wa al rrasooli fa i ttaqoo All a ha waa s li h oo tha ta baynikum waa t eeAAoo All a ha warasoolahu in kuntum mumineen a
2
Innam a almuminoona alla th eena i tha th ukira All a hu wajilat quloobuhum wai tha tuliyat AAalayhim a y a tuhu z a dathum eem a nan waAAal a rabbihim yatawakkaloon a
3
Alla th eena yuqeemoona a l ss al a ta wamimm a razaqn a hum yunfiqoon a
4
Ol a ika humu almuminoona h aqqan lahum daraj a tun AAinda rabbihim wamaghfiratun warizqun kareem un
5
Kam a akhrajaka rabbuka min baytika bi a l h aqqi wainna fareeqan mina almumineena lak a rihoon a
6
Yuj a diloonaka fee al h aqqi baAAdam a tabayyana kaannam a yus a qoona il a almawti wahum yan th uroon a
7
Wai th yaAAidukumu All a hu i h d a a l tta ifatayni annah a lakum watawaddoona anna ghayra tha ti a l shshawkati takoonu lakum wayureedu All a hu an yu h iqqa al h aqqa bikalim a tihi wayaq t aAAa d a bira alk a fireen a
8
Liyu h iqqa al h aqqa wayub t ila alb at ila walaw kariha almujrimoon a
9
I th tastagheethoona rabbakum fa i staj a ba lakum annee mumiddukum bialfin mina almal a ikati murdifeen a
10
Wam a jaAAalahu All a hu ill a bushr a walita t mainna bihi quloobukum wam a a l nna s ru ill a min AAindi All a hi inna All a ha AAazeezun h akeem un
11
I th yughashsheekumu a l nnuAA a sa amanatan minhu wayunazzilu AAalaykum mina a l ssam a i m a an liyu t ahhirakum bihi wayu th hiba AAankum rijza a l shshay ta ni waliyarbi t a AAal a quloobikum wayuthabbita bihi alaqd a m a
12
I th yoo h ee rabbuka il a almal a ikati annee maAAakum fathabbitoo alla th eena a manoo saolqee fee quloobi alla th eena kafaroo a l rruAAba fa i d riboo fawqa alaAAn a qi wa i d riboo minhum kulla ban a n in
13
Tha lika biannahum sh a qqoo All a ha warasoolahu waman yush a qiqi All a ha warasoolahu fainna All a ha shadeedu alAAiq a b i
14
Tha likum fa th ooqoohu waanna lilk a fireena AAa tha ba a l nn a r i
15
Y a ayyuh a alla th eena a manoo i tha laqeetumu alla th eena kafaroo za h fan fal a tuwalloohumu aladb a r a
16
Waman yuwallihim yawmai th in duburahu ill a muta h arrifan liqit a lin aw muta h ayyizan il a fiatin faqad b a a bigha d abin mina All a hi wamaw a hu jahannamu wabisa alma s eer u
17
Falam taqtuloohum wal a kinna All a ha qatalahum wam a ramayta i th ramayta wal a kinna All a ha ram a waliyubliya almumineena minhu bal a an h asanan inna All a ha sameeAAun AAaleem un
18
Tha likum waanna All a ha moohinu kaydi alk a fireen a
19
In tastafti h oo faqad j a akumu alfat h u wain tantahoo fahuwa khayrun lakum wain taAAoodoo naAAud walan tughniya AAankum fiatukum shayan walaw kathurat waanna All a ha maAAa almumineen a
20
Y a ayyuh a alla th eena a manoo a t eeAAoo All a ha warasoolahu wal a tawallaw AAanhu waantum tasmaAAoon a
21
Wal a takoonoo ka a lla th eena q a loo samiAAn a wahum l a yasmaAAoon a
22
Inna sharra a l ddaw a bbi AAinda All a hi a l ss ummu albukmu alla th eena l a yaAAqiloon a
23
Walaw AAalima All a hu feehim khayran laasmaAAahum walaw asmaAAahum latawallaw wahum muAAri d oon a
24
Y a ayyuh a alla th eena a manoo istajeeboo lill a hi wali l rrasooli i tha daAA a kum lim a yu h yeekum wa i AAlamoo anna All a ha ya h oolu bayna almari waqalbihi waannahu ilayhi tu h sharoon a
25
Wa i ttaqoo fitnatan l a tu s eebanna alla th eena th alamoo minkum kh ass atan wa i AAlamoo anna All a ha shadeedu alAAiq a b i
26
Wa o th kuroo i th antum qaleelun musta d AAafoona fee alar d i takh a foona an yatakha tt afakumu a l nn a su fa a w a kum waayyadakum bina s rihi warazaqakum mina a l tt ayyib a ti laAAallakum tashkuroon a
27
Y a ayyuh a alla th eena a manoo l a takhoonoo All a ha wa al rrasoola watakhoonoo am a n a tikum waantum taAAlamoon a
28
Wa i AAlamoo annam a amw a lukum waawl a dukum fitnatun waanna All a ha AAindahu ajrun AAa th eem un
29
Y a ayyuh a alla th eena a m a noo in tattaqoo All a ha yajAAal lakum furq a nan wayukaffir AAankum sayyi a tikum wayaghfir lakum wa A ll a hu th oo alfa d li alAAa th eem i
30
Wai th yamkuru bika alla th eena kafaroo liyuthbitooka aw yaqtulooka aw yukhrijooka wayamkuroona wayamkuru All a hu wa A ll a hu khayru alm a kireen a
31
Wai tha tutl a AAalayhim a y a tun a q a loo qad samiAAn a law nash a o laquln a mithla h atha in h atha ill a as at eeru alawwaleen a
32
Wai th q a loo all a humma in k a na h atha huwa al h aqqa min AAindika faam t ir AAalayn a h ij a ratan mina a l ssam a i awi itin a biAAa tha bin aleem in
33
Wam a k a na All a hu liyuAAa thth ibahum waanta feehim wam a k a na All a hu muAAa thth ibahum wahum yastaghfiroon a
34
Wam a lahum all a yuAAa thth ibahumu All a hu wahum ya s uddoona AAani almasjidi al h ar a mi wam a k a noo awliy a ahu in awliy a ohu ill a almuttaqoona wal a kinna aktharahum l a yaAAlamoon a
35
Wam a k a na s al a tuhum AAinda albayti ill a muk a an wata s diyatan fa th ooqoo alAAa tha ba bim a kuntum takfuroon a
36
Inna alla th eena kafaroo yunfiqoona amw a lahum liya s uddoo AAan sabeeli All a hi fasayunfiqoonah a thumma takoonu AAalayhim h asratan thumma yughlaboona wa a lla th eena kafaroo il a jahannama yu h sharoon a
37
Liyameeza All a hu alkhabeetha mina a l tt ayyibi wayajAAala alkhabeetha baAA d ahu AAal a baAA d in fayarkumahu jameeAAan fayajAAalahu fee jahannama ol a ika humu alkh a siroon a
38
Qul lilla th eena kafaroo in yantahoo yughfar lahum m a qad salafa wain yaAAoodoo faqad ma d at sunnatu alawwaleen a
39
Waq a tiloohum h att a l a takoona fitnatun wayakoona a l ddeenu kulluhu lill a hi faini intahaw fainna All a ha bim a yaAAmaloona ba s eer un
40
Wain tawallaw fa i AAlamoo anna All a ha mawl a kum niAAma almawl a waniAAma a l nna s eer u
41
Wa i AAlamoo annam a ghanimtum min shayin faanna lill a hi khumusahu wali l rrasooli wali th ee alqurb a wa a lyat a m a wa a lmas a keeni wa i bni a l ssabeeli in kuntum a mantum bi A ll a hi wam a anzaln a AAal a AAabdin a yawma alfurq a ni yawma iltaq a aljamAA a ni wa A ll a hu AAal a kulli shayin qadeer un
42
I th antum bi a lAAudwati a l dduny a wahum bi a lAAudwati alqu s w a wa al rrakbu asfala minkum walaw taw a AAadtum la i khtalaftum fee almeeAA a di wal a kin liyaq d iya All a hu amran k a na mafAAoolan liyahlika man halaka AAan bayyinatin waya h y a man h ayya AAan bayyinatin wainna All a ha lasameeAAun AAaleem un
43
I th yureekahumu All a hu fee man a mika qaleelan walaw ar a kahum katheeran lafashiltum walatan a zaAAtum fee alamri wal a kinna All a ha sallama innahu AAaleemun bi tha ti a l ss udoor i
44
Wai th yureekumoohum i th i iltaqaytum fee aAAyunikum qaleelan wayuqallilukum fee aAAyunihim liyaq d iya All a hu amran k a na mafAAoolan wail a All a hi turjaAAu alomoor u
45
Y a ayyuh a alla th eena a manoo i tha laqeetum fiatan fa o thbutoo wa o th kuroo All a ha katheeran laAAallakum tufli h oon a
46
Waa t eeAAoo All a ha warasoolahu wal a tan a zaAAoo fatafshaloo wata th haba ree h ukum wa i s biroo inna All a ha maAAa a l ssa bireen a
47
Wal a takoonoo ka a lla th eena kharajoo min diy a rihim ba t aran wari a a a l nn a si waya s uddoona AAan sabeeli All a hi wa A ll a hu bim a yaAAmaloona mu h ee t un
48
Wai th zayyana lahumu a l shshay ta nu aAAm a lahum waq a la l a gh a liba lakumu alyawma mina a l nn a si wainnee j a run lakum falamm a tar a ati alfiat a ni naka s a AAal a AAaqibayhi waq a la innee bareeon minkum innee ar a m a l a tarawna innee akh a fu All a ha wa A ll a hu shadeedu alAAiq a b i
49
I th yaqoolu almun a fiqoona wa a lla th eena fee quloobihim mara d un gharra h a ol a i deenuhum waman yatawakkal AAal a All a hi fainna All a ha AAazeezun h akeem un
50
Walaw tar a i th yatawaff a alla th eena kafaroo almal a ikatu ya d riboona wujoohahum waadb a rahum wa th ooqoo AAa tha ba al h areeq i
51
Tha lika bim a qaddamat aydeekum waanna All a ha laysa bi th all a min lilAAabeed i
52
Kadabi a li firAAawna wa a lla th eena min qablihim kafaroo bi a y a ti All a hi faakha th ahumu All a hu bi th unoobihim inna All a ha qawiyyun shadeedu alAAiq a b i
53
Tha lika bianna All a ha lam yaku mughayyiran niAAmatan anAAamah a AAal a qawmin h att a yughayyiroo m a bianfusihim waanna All a ha sameeAAun AAaleem un
54
Kadabi a li firAAawna wa a lla th eena min qablihim ka thth aboo bi a y a ti rabbihim faahlakn a hum bi th unoobihim waaghraqn a a la firAAawna wakullun k a noo th a limeen a
55
Inna sharra a l ddaw a bbi AAinda All a hi alla th eena kafaroo fahum l a yuminoon a
56
Alla th eena AA a hadta minhum thumma yanqu d oona AAahdahum fee kulli marratin wahum l a yattaqoon a
57
Faimm a tathqafannahum fee al h arbi fasharrid bihim man khalfahum laAAallahum ya thth akkaroon a
58
Waimm a takh a fanna min qawmin khiy a natan fa i nbi th ilayhim AAal a sawain inna All a ha l a yu h ibbu alkh a ineen a
59
Wal a ya h sabanna alla th eena kafaroo sabaqoo innahum l a yuAAjizoon a
60
WaaAAiddoo lahum m a ista t aAAtum min quwwatin wamin rib at i alkhayli turhiboona bihi AAaduwwa All a hi waAAaduwwakum wa a khareena min doonihim l a taAAlamoonahumu All a hu yaAAlamuhum wam a tunfiqoo min shayin fee sabeeli All a hi yuwaffa ilaykum waantum l a tu th lamoon a
61
Wain jana h oo li l ssalmi fa i jna h lah a watawakkal AAal a All a hi innahu huwa a l ssameeAAu alAAaleem u
62
Wain yureedoo an yakhdaAAooka fainna h asbaka All a hu huwa alla th ee ayyadaka bina s rihi wabi a lmumineen a
63
Waallafa bayna quloobihim law anfaqta m a fee alar d i jameeAAan m a allafta bayna quloobihim wal a kinna All a ha allafa baynahum innahu AAazeezun h akeem un
64
Y a ayyuh a a l nnabiyyu h asbuka All a hu wamani ittabaAAaka mina almumineen a
65
Y a ayyuh a a l nnabiyyu h arri d i almumineena AAal a alqit a li in yakun minkum AAishroona sa biroona yaghliboo miatayni wain yakun minkum miatun yaghliboo alfan mina alla th eena kafaroo biannahum qawmun l a yafqahoon a
66
Al a na khaffafa All a hu AAankum waAAalima anna feekum d aAAfan fain yakun minkum miatun sa biratun yaghliboo miatayni wain yakun minkum alfun yaghliboo alfayni bii th ni All a hi wa A ll a hu maAAa a l ssa bireen a
67
M a k a na linabiyyin an yakoona lahu asr a h att a yuthkhina fee alar d i tureedoona AAara d a a l dduny a wa A ll a hu yureedu al a khirata wa A ll a hu AAazeezun h akeem un
68
Lawl a kit a bun mina All a hi sabaqa lamassakum feem a akha th tum AAa tha bun AAa th eem un
69
Fakuloo mimm a ghanimtum h al a lan t ayyiban wa i ttaqoo All a ha inna All a ha ghafoorun ra h eem un
70
Y a ayyuh a a l nnabiyyu qul liman fee aydeekum mina alasr a in yaAAlami All a hu fee quloobikum khayran yutikum khayran mimm a okhi th a minkum wayaghfir lakum wa A ll a hu ghafoorun ra h eem un
71
Wain yureedoo khiy a nataka faqad kh a noo All a ha min qablu faamkana minhum wa A ll a hu AAaleemun h akeem un
72
Inna alla th eena a manoo wah a jaroo waj a hadoo biamw a lihim waanfusihim fee sabeeli All a hi wa a lla th eena a waw wana s aroo ol a ika baAA d uhum awliy a o baAA d in wa a lla th eena a manoo walam yuh a jiroo m a lakum min wal a yatihim min shayin h att a yuh a jiroo waini istan s arookum fee a l ddeeni faAAalaykumu a l nna s ru ill a AAal a qawmin baynakum wabaynahum meeth a qun wa A ll a hu bim a taAAmaloona ba s eer un
73
Wa a lla th eena kafaroo baAA d uhum awliy a o baAA d in ill a tafAAaloohu takun fitnatun fee alar d i wafas a dun kabeer un
74
Wa a lla th eena a manoo wah a jaroo waj a hadoo fee sabeeli All a hi wa a lla th eena a waw wana s aroo ol a ika humu almuminoona h aqqan lahum maghfiratun warizqun kareem un
75
Wa a lla th eena a manoo min baAAdu wah a jaroo waj a hadoo maAAakum faol a ika minkum waoloo alar ha mi baAA d uhum awl a bibaAA d in fee kit a bi All a hi inna All a ha bikulli shayin AAaleem un