Support & Feedback
alim.org
Remember Settings

1
Wa al ssam a i tha ti alburooj i
2
Wa a lyawmi almawAAood i
3
Wash a hidin wamashhood in
4
Qutila a s ha bu alukhdood i
5
A l nn a ri tha ti alwaqood i
6
I th hum AAalayh a quAAood un
7
Wahum AAal a m a yafAAaloona bi a lmumineena shuhood un
8
Wam a naqamoo minhum ill a an yuminoo bi A ll a hi alAAazeezi al h ameed i
9
Alla th ee lahu mulku a l ssam a w a ti wa a lar d i wa A ll a hu AAal a kulli shayin shaheed un
10
Inna alla th eena fatanoo almumineena wa a lmumin a ti thumma lam yatooboo falahum AAa tha bu jahannama walahum AAa tha bu al h areeq i
11
Inna alla th eena a manoo waAAamiloo a l ssa li ha ti lahum jann a tun tajree min ta h tih a alanh a ru tha lika alfawzu alkabeer u
12
Inna ba t sha rabbika lashadeed un
13
Innahu huwa yubdio wayuAAeed u
14
Wahuwa alghafooru alwadood u
15
Th oo alAAarshi almajeed i
16
FaAAAA a lun lim a yureed u
17
Hal at a ka h adeethu aljunood i
18
FirAAawna wathamood a
19
Bali alla th eena kafaroo fee tak th eeb in
20
Wa A ll a hu min war a ihim mu h ee t un
21
Bal huwa qur a nun majeed un
22
Fee law h in ma h foo th in