Support & Feedback
alim.org
Remember Settings

1
Lam yakuni alla th eena kafaroo min ahli alkit a bi wa a lmushrikeena munfakkeena h att a tatiyahumu albayyina tu
2
Rasoolun mina All a hi yatloo s u h ufan mu t ahhara tan
3
Feeh a kutubun qayyima tun
4
Wam a tafarraqa alla th eena ootoo alkit a ba ill a min baAAdi m a j a athumu albayyina tu
5
Wam a omiroo ill a liyaAAbudoo All a ha mukhli s eena lahu a l ddeena h unaf a a wayuqeemoo a l ss al a ta wayutoo a l zzak a ta wa tha lika deenu alqayyima ti
6
Inna alla th eena kafaroo min ahli alkit a bi wa a lmushrikeena fee n a ri jahannama kh a lideena feeh a ol a ika hum sharru albariyya ti
7
Inna alla th eena a manoo waAAamiloo a l ssa li ha ti ol a ika hum khayru albariyya ti
8
Jaz a ohum AAinda rabbihim jann a tu AAadnin tajree min ta h tih a alanh a ru kh a lideena feeh a abadan ra d iya All a hu AAanhum wara d oo AAanhu tha lika liman khashiya rabbah u