Support & Feedback
alim.org
Remember Settings

1
Sabba h a lill a hi m a fee a l ssam a w a ti wa a lar d i wahuwa alAAazeezu al h akeem u
2
Lahu mulku a l ssam a w a ti wa a lar d i yu h yee wayumeetu wahuwa AAal a kulli shayin qadeer un
3
Huwa alawwalu wa a l a khiru wa al thth a hiru wa a lb at inu wahuwa bikulli shayin AAaleem un
4
Huwa alla th ee khalaqa a l ssam a w a ti wa a lar d a fee sittati ayy a min thumma istaw a AAal a alAAarshi yaAAlamu m a yaliju fee alar d i wam a yakhruju minh a wam a yanzilu mina a l ssam a i wam a yaAAruju feeh a wahuwa maAAakum ayna m a kuntum wa A ll a hu bim a taAAmaloona ba s eer un
5
Lahu mulku a l ssam a w a ti wa a lar d i wail a All a hi turjaAAu alomoor u
6
Yooliju allayla fee a l nnah a ri wayooliju a l nnah a ra fee allayi wahuwa AAaleemun bi tha ti a l ss udoor i
7
A minoo bi A ll a hi warasoolihi waanfiqoo mimm a jaAAalakum mustakhlafeena feehi fa a lla th eena a manoo minkum waanfaqoo lahum ajrun kabeer un
8
Wam a lakum l a tuminoona bi A ll a hi wa al rrasoolu yadAAookum lituminoo birabbikum waqad akha th a meeth a qakum in kuntum mumineen a
9
Huwa alla th ee yunazzilu AAal a AAabdihi a y a tin bayyin a tin liyukhrijakum mina a l thth ulum a ti il a a l nnoori wainna All a ha bikum laraoofun ra h eem un
10
Wam a lakum all a tunfiqoo fee sabeeli All a hi walill a hi meer a thu a l ssam a w a ti wa a lar d i l a yastawee minkum man anfaqa min qabli alfat h i waq a tala ol a ika aAA th amu darajatan mina alla th eena anfaqoo min baAAdu waq a taloo wakullan waAAada All a hu al h usn a wa A ll a hu bim a taAAmaloona khabeer un
11
Man tha alla th ee yuqri d u All a ha qar d an h asanan fayu da AAifahu lahu walahu ajrun kareem un
12
Yawma tar a almumineena wa a lmumin a ti yasAA a nooruhum bayna aydeehim wabiaym a nihim bushr a kumu alyawma jann a tun tajree min ta h tih a alanh a ru kh a lideena feeh a tha lika huwa alfawzu alAAa th eem u
13
Yawma yaqoolu almun a fiqoona wa a lmun a fiq a tu lilla th eena a manoo on th uroon a naqtabis min noorikum qeela irjiAAoo war a akum fa i ltamisoo nooran fa d uriba baynahum bisoorin lahu b a bun b at inuhu feehi a l rra h matu wa th a hiruhu min qibalihi alAAa tha b u
14
Yun a doonahum alam nakun maAAakum q a loo bal a wal a kinnakum fatantum anfusakum watarabba s tum wa i rtabtum wagharratkumu alam a niyyu h att a j a a amru All a hi wagharrakum bi A ll a hi algharoor u
15
Fa a lyawma l a yukha th u minkum fidyatun wal a mina alla th eena kafaroo maw a kumu a l nn a ru hiya mawl a kum wabisa alma s eer u
16
Alam yani lilla th eena a manoo an takhshaAAa quloobuhum li th ikri All a hi wam a nazala mina al h aqqi wal a yakoonoo ka a lla th eena ootoo alkit a ba min qablu fa ta la AAalayhimu alamadu faqasat quloobuhum wakatheerun minhum f a siqoon a
17
IAAlamoo anna All a ha yu h yee alar d a baAAda mawtih a qad bayyann a lakumu al a y a ti laAAallakum taAAqiloon a
18
Inna almu ss addiqeena wa a lmu ss addiq a ti waaqra d oo All a ha qar d an h asanan yu da AAafu lahum walahum ajrun kareem un
19
Wa a lla th eena a manoo bi A ll a hi warusulihi ol a ika humu a l ss iddeeqoona wa al shshuhad a o AAinda rabbihim lahum ajruhum wanooruhum wa a lla th eena kafaroo waka thth aboo bi a y a tin a ol a ika a s ha bu alja h eem i
20
IAAlamoo annam a al h ay a tu a l dduny a laAAibun walahwun wazeenatun wataf a khurun baynakum watak a thurun fee alamw a li wa a lawl a di kamathali ghaythin aAAjaba alkuff a ra nab a tuhu thumma yaheeju fatar a hu mu s farran thumma yakoonu h u ta man wafee al a khirati AAa tha bun shadeedun wamaghfiratun mina All a hi wari d w a nun wam a al h ay a tu a l dduny a ill a mat a AAu alghuroor i
21
S a biqoo il a maghfiratin min rabbikum wajannatin AAar d uh a kaAAar d i a l ssam a i wa a lar d i oAAiddat lilla th eena a manoo bi A ll a hi warusulihi tha lika fa d lu All a hi yuteehi man yash a o wa A ll a hu th oo alfa d li alAAa th eem i
22
M a a sa ba min mu s eebatin fee alar d i wal a fee anfusikum ill a fee kit a bin min qabli an nabraah a inna tha lika AAal a All a hi yaseer un
23
Likayl a tasaw AAal a m a f a takum wal a tafra h oo bim a a t a kum wa A ll a hu l a yu h ibbu kulla mukht a lin fakhoor in
24
Alla th eena yabkhaloona wayamuroona a l nn a sa bi a lbukhli waman yatawalla fainna All a ha huwa alghaniyyu al h ameed u
25
Laqad arsaln a rusulan a bi a lbayyin a ti waanzaln a maAAahumu alkit a ba wa a lmeez a na liyaqooma a l nn a su bi a lqis t i waanzaln a al h adeeda feehi basun shadeedun waman a fiAAu li l nn a si waliyaAAlama All a hu man yan s uruhu warusulahu bi a lghaybi inna All a ha qawiyyun AAazeez un
26
Walaqad arsaln a noo h an waibr a heema wajaAAaln a fee th urriyyatihim a a l nnubuwwata wa a lkit a ba faminhum muhtadin wakatheerun minhum f a siqoon a
27
Thumma qaffayn a AAal a a th a rihim birusulin a waqaffayn a biAAees a ibni maryama wa a tayn a hu alinjeela wajaAAaln a fee quloobi alla th eena ittabaAAoohu rafatan wara h matan warahb a niyyatan ibtadaAAooh a m a katabn a h a AAalayhim ill a ibtigh a a ri d w a ni All a hi fam a raAAawh a h aqqa riAA a yatih a fa a tayn a alla th eena a manoo minhum ajrahum wakatheerun minhum f a siqoon a
28
Y a ayyuh a alla th eena a manoo ittaqoo All a ha wa a minoo birasoolihi yutikum kiflayni min ra h matihi wayajAAal lakum nooran tamshoona bihi wayaghfir lakum wa A ll a hu ghafoorun ra h eem un
29
Liall a yaAAlama ahlu alkit a bi all a yaqdiroona AAal a shayin min fa d li All a hi waanna alfa d la biyadi All a hi yuteehi man yash a o wa A ll a hu th oo alfa d li alAAa th eem i