Support & Feedback
alim.org
Remember Settings

1
Tab a raka alla th ee biyadihi almulku wahuwa AAal a kulli shayin qadeer un
2
Alla th ee khalaqa almawta wa a l h ay a ta liyabluwakum ayyukum a h sanu AAamalan wahuwa alAAazeezu alghafoor u
3
Alla th ee khalaqa sabAAa sam a w a tin t ib a qan m a tar a fee khalqi a l rra h m a ni min taf a wutin fa i rjiAAi alba s ara hal tar a min fu t oor in
4
Thumma irjiAAi alba s ara karratayni yanqalib ilayka alba s aru kh a sian wahuwa h aseer un
5
Walaqad zayyann a a l ssam a a a l dduny a bima sa bee h a wajaAAaln a h a rujooman li l shshay at eeni waaAAtadn a lahum AAa tha ba a l ssaAAeer i
6
Walilla th eena kafaroo birabbihim AAa tha bu jahannama wabisa alma s eer u
7
I tha olqoo feeh a samiAAoo lah a shaheeqan wahiya tafoor u
8
Tak a du tamayyazu mina alghay th i kullam a olqiya feeh a fawjun saalahum khazanatuh a alam yatikum na th eer un
9
Q a loo bal a qad j a an a na th eerun faka thth abn a waquln a m a nazzala All a hu min shayin in antum ill a fee d al a lin kabeer in
10
Waq a loo law kunn a nasmaAAu aw naAAqilu m a kunn a fee a s ha bi a l ssaAAeer i
11
Fa i AAtarafoo bi th anbihim fasu h qan lia s ha bi a l ssaAAeer i
12
Inna alla th eena yakhshawna rabbahum bi a lghaybi lahum maghfiratun waajrun kabeer un
13
Waasirroo qawlakum awi ijharoo bihi innahu AAaleemun bi tha ti a l ss udoor i
14
Al a yaAAlamu man khalaqa wahuwa alla t eefu alkhabeer u
15
Huwa alla th ee jaAAala lakumu alar d a th aloolan fa i mshoo fee man a kibih a wakuloo min rizqihi wailayhi a l nnushoor u
16
Aamintum man fee a l ssam a i an yakhsifa bikumu alar d a fai tha hiya tamoor u
17
Am amintum man fee a l ssam a i an yursila AAalaykum has iban fasataAAlamoona kayfa na th eer i
18
Walaqad ka thth aba alla th eena min qablihim fakayfa k a na nakeer i
19
Awalam yaraw il a a l tt ayri fawqahum sa ff a tin wayaqbi d na m a yumsikuhunna ill a a l rra h m a nu innahu bikulli shayin ba s eer un
20
Amman h atha alla th ee huwa jundun lakum yan s urukum min dooni a l rra h m a ni ini alk a firoona ill a fee ghuroor in
21
Amman h atha alla th ee yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajjoo fee AAutuwwin wanufoor in
22
Afaman yamshee mukibban AAal a wajhihi ahd a amman yamshee sawiyyan AAal a s ir at in mustaqeem in
23
Qul huwa alla th ee anshaakum wajaAAala lakumu a l ssamAAa wa a lab sa ra wa a lafidata qaleelan m a tashkuroon a
24
Qul huwa alla th ee th araakum fee alar d i wailayhi tu h sharoon a
25
Wayaqooloona mat a h atha alwaAAdu in kuntum sa diqeen a
26
Qul innam a alAAilmu AAinda All a hi wainnam a an a na th eerun mubeen un
27
Falamm a raawhu zulfatan seeat wujoohu alla th eena kafaroo waqeela h atha alla th ee kuntum bihi taddaAAoon a
28
Qul araaytum in ahlakaniya All a hu waman maAAiya aw ra h iman a faman yujeeru alk a fireena min AAa tha bin aleem in
29
Qul huwa a l rra h m a nu a mann a bihi waAAalayhi tawakkaln a fasataAAlamoona man huwa fee d al a lin mubeen in
30
Qul araaytum in a s ba h a m a okum ghawran faman yateekum bim a in maAAeen in