Support & Feedback
alim.org
Remember Settings

1
Saala s a ilun biAAa tha bin w a qiAA in
2
Lilk a fireena laysa lahu d a fiAA un
3
Mina All a hi th ee almaAA a rij i
4
TaAAruju almal a ikatu wa al rroo h u ilayhi fee yawmin k a na miqd a ruhu khamseena alfa sana tin
5
Fa i s bir s abran jameel a n
6
Innahum yarawnahu baAAeed a n
7
Wanar a hu qareeb a n
8
Yawma takoonu a l ssam a o ka a lmuhl i
9
Watakoonu aljib a lu ka a lAAihn i
10
Wal a yasalu h ameemun h ameem a n
11
Yuba ss aroonahum yawaddu almujrimu law yaftadee min AAa tha bi yawmii th in bibaneeh i
12
Wa sah ibatihi waakheeh i
13
Wafa s eelatihi allatee tuweeh i
14
Waman fee alar d i jameeAAan thumma yunjeeh i
15
Kall a innah a la th a
16
Nazz a AAatan li l shshaw a
17
TadAAoo man adbara watawall a
18
WajamaAAa faawAA a
19
Inna alins a na khuliqa halooAA a n
20
I tha massahu a l shsharru jazooAA a n
21
Wai tha massahu alkhayru manooAA a n
22
Ill a almu s alleen a
23
Alla th eena hum AAal a s al a tihim d a imoon a
24
Wa a lla th eena fee amw a lihim h aqqun maAAloom un
25
Li l ss a ili wa a lma h room i
26
Wa a lla th eena yu s addiqoona biyawmi a l ddeen i
27
Wa a lla th eena hum min AAa tha bi rabbihim mushfiqoon a
28
Inna AAa tha ba rabbihim ghayru mamoon in
29
Wa a lla th eena hum lifuroojihim ha fi th oon a
30
Ill a AAal a azw a jihim aw m a malakat aym a nuhum fainnahum ghayru maloomeen a
31
Famani ibtagh a war a a tha lika faol a ika humu alAA a doon a
32
Wa a lla th eena hum liam a n a tihim waAAahdihim r a AAoon a
33
Wa a lla th eena hum bishah a d a tihim q a imoon a
34
Wa a lla th eena hum AAal a s al a tihim yu ha fi th oon a
35
Ol a ika fee jann a tin mukramoon a
36
Fam a li alla th eena kafaroo qibalaka muh t iAAeen a
37
AAani alyameeni waAAani a l shshim a li AAizeen a
38
Aya t maAAu kullu imriin minhum an yudkhala jannata naAAeem in
39
Kall a inn a khalaqn a hum mimm a yaAAlamoon a
40
Fal a oqsimu birabbi almash a riqi wa a lmagh a ribi inn a laq a diroon a
41
AAal a an nubaddila khayran minhum wam a na h nu bimasbooqeen a
42
Fa th arhum yakhoo d oo wayalAAaboo h att a yul a qoo yawmahumu alla th ee yooAAadoon a
43
Yawma yakhrujoona mina alajd a thi sir a AAan kaannahum il a nu s ubin yoofi d oon a
44
Kh a shiAAatan ab sa ruhum tarhaquhum th illatun tha lika alyawmu alla th ee k a noo yooAAadoon a