Support & Feedback
alim.org
Remember Settings

1
Qul oo h iya ilayya annahu istamaAAa nafarun mina aljinni faq a loo inn a samiAAn a qur a nan AAajab a n
2
Yahdee il a a l rrushdi fa a mann a bihi walan nushrika birabbin a a h ad a n
3
Waannahu taAA a l a jaddu rabbin a m a ittakha th a sah ibatan wal a walad a n
4
Waannahu k a na yaqoolu safeehun a AAal a All a hi sha t a ta n
5
Waann a th anann a an lan taqoola alinsu wa a ljinnu AAal a All a hi ka th ib a n
6
Waannahu k a na rij a lun mina alinsi yaAAoo th oona birij a lin mina aljinni faz a doohum rahaq a n
7
Waannahum th annoo kam a th anantum an lan yabAAatha All a hu a h ad a n
8
Waann a lamasn a a l ssam a a fawajadn a h a muliat h arasan shadeedan washuhub a n
9
Waann a kunn a naqAAudu minh a maq a AAida li l ssamAAi faman yastamiAAi al a na yajid lahu shih a ban ra s ad a n
10
Waann a l a nadree asharrun oreeda biman fee alar d i am ar a da bihim rabbuhum rashad a n
11
Waann a minn a a l ssa li h oona waminn a doona tha lika kunn a t ar a iqa qidad a n
12
Wann a th anann a an lan nuAAjiza All a ha fee alar d i walan nuAAjizahu harab a n
13
Waann a lamm a samiAAn a alhud a a mann a bihi faman yumin birabbihi fal a yakh a fu bakhsan wal a rahaq a n
14
Waann a minn a almuslimoona waminn a alq a si t oona faman aslama faol a ika ta h arraw rashad a n
15
Waam a alq a si t oona fak a noo lijahannama h a t ab a n
16
Waallawi istaq a moo AAal a a l tt areeqati laasqayn a hum m a an ghadaq a n
17
Linaftinahum feehi waman yuAAri d AAan th ikri rabbihi yaslukhu AAa tha ban s aAAad a n
18
Waanna almas a jida lill a hi fal a tadAAoo maAAa All a hi a h ad a n
19
Waannahu lamm a q a ma AAabdu All a hi yadAAoohu k a doo yakoonoona AAalayhi libad a n
20
Qul innam a adAAoo rabbee wal a oshriku bihi a h ad a n
21
Qul innee l a amliku lakum d arran wal a rashad a n
22
Qul innee lan yujeeranee mina All a hi a h adun walan ajida min doonihi multa h ad a n
23
Ill a bal a ghan mina All a hi waris a l a tihi waman yaAA s i All a ha warasoolahu fainna lahu n a ra jahannama kh a lideena feeh a abad a n
24
H att a i tha raaw m a yooAAadoona fasayaAAlamoona man a d AAafu n as iran waaqallu AAadad a n
25
Qul in adree aqareebun m a tooAAadoona am yajAAalu lahu rabbee amad a n
26
AA a limu alghaybi fal a yu th hiru AAal a ghaybihi a h ad a n
27
Ill a mani irta da min rasoolin fainnahu yasluku min bayni yadayhi wamin khalfihi ra s ad a n
28
LiyaAAlama an qad ablaghoo ris a l a ti rabbihim waa hat a bim a ladayhim waa hsa kulla shayin AAadad a n